oferta na wyłączność
3 996,31 zł/m2 cena: 2 600 000 zł

Udostępnij ofertę

Opis nieruchomości

Zapraszam do zakupu sprawnie działającej PIEKARNI - Miasto Sochocin, Powiat Płoński Województwo Mazowieckie

Piekarnia w całości wyposażona, z działającą linia produkcyjną, z kadrą wykwalifikowanych pracowników oraz siecią sklepów zaopatrywanych w wypieki.
W ofercie znajduje się działka z budynkiem, w którym znajdują się: hale produkcyjne, magazyny, chłodnie, pomieszczenia socjalne i sanitarne dla załogi a także sklep firmowy i biura. Jako obiekt towarzyszący budynek z agregatem prądotwórczym.

link do filmu przedstawiającego ofertę - https://www.youtube.com/watch?v=VnTRWqL9otA&t=31s

W obiekt wyposażony w nowe urządzenia piekarnicze - piece oraz fotowoltaikę co w znaczącym zakresie pomniejsza koszty produkcji! Nieruchomość uzbrojona w media tj: linia telefoniczna, sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna  z fotowoltaiką.


Działka jest ogrodzona i monitorowana, teren stanowi w przeważającej części parking i podjazdy dla zaopatrzenia i klientów - kostka brukowa.  W pozostałej części teren z urządzoną zielenią.
Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość istnieje aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/101/05 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 maja 2005 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin, przedmiotowe działki oznaczone aktualnymi numerami ewidencyjnymi 56/2 i 56/9 znajdują się na terenach usług gospodarczych (oznaczonych symbolem 7Ug), tj. rzemiosło o zwiększonym stopniu uciążliwości (np. stolarstwo, mechanika pojazdowa, ślusarstwo), składy, magazyny, handel hurtowy i detaliczny, usługi komunikacji itp. Zgodnie z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalono zachowanie istniejącego zainwestowania z możliwością zmiany funkcji, pod warunkiem, iż nie spowoduje to pogorszenia stanu środowiska, a nowe instalacje nie wpłyną na pogorszenie standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego prowadzący instalacje będzie posiadał tytuł prawny. W granicach terenów dopuszczono realizację mieszkania wydzielonego z zakładu lub budynku mieszkalnego wolnostojącego dla właściciela zakładu. Ponadto przedmiotowa nieruchomość (podobnie jak całe miasto Sochocin) położona jest w Nadwkrzańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Dla inwestorów, którzy będą zainteresowani zakupem nieruchomości pod inną działalność gospodarczą plan miejscowy pozwala na taka zmianę. Z takimi warunkami MPZP potencjalnie można zmienić funkcję pod szereg usług lub produkcji tj. sklep wielkopowierzchniowy, dyskont czy lokal gastronomiczny. Sąsiedztwo wielkich zakładów produkcyjnych zachęca do prowadzenia dowolnego biznesu!

Dla inwestorów z branży piekarniczej!

Obiekt położony jest w Sochocinie przy ul Sienkiewicza, przy drodze powiatowej. Na terenie gminy jest to jedyny obiekt tego typu. Natomiast analizując rozmieszczenie obiektów o podobnej funkcji w okolicy, zauważyć można, iż większość z nich usytuowana jest na terenie miasta Płońska. Z kolei w przypadku powiatu płońskiego obiekty tego typu rozmieszczone są przede wszystkim na terenach miejscowości gminnych oraz w mniejszym stopniu na terenie miejscowości usytuowanych przy drogach krajowych czy wojewódzkich. Takie usytuowanie pozwala na dystrybucję wyrobów do lokalnych i regionalnych punktów handlowo-usługowych (sklepy spożywcze, obiekty gastronomiczne itp.), jak również bezpośrednią sprzedaż odbiorcom detalicznym (sklep z własnymi wyrobami oferowanymi okolicznym mieszkańcom, pracownikom sąsiadujących firm). Dystrybucja pieczywa odbywa się głównie na teren gminy Sochocin i miasta Ciechanów i Płońsk.

Oferowana nieruchomość może zostać sprzedana z dwoma sąsiednimi nieruchomościami zabudowanymi domami mieszkalnymi właścicieli oraz placem usługowym zabudowanym budynkami magazynowo-garażowymi za dodatkową wcześniej ustaloną cenę. Szczegóły sprzedaży rozszerzonej omawiane ą indywidualnie  z potencjalnym zainteresowanym inwestorem.  

Charakterystyka regionu
Powiat płoński położony jest w obrębie Niziny Środkowopolskiej i na Nizinie Północnomazowieckiej, zaś pod względem administracyjnym mieści się w części północno-zachodniej województwa mazowieckiego, sąsiadując z powiatami: Nowy Dwór Mazowiecki, Sochaczew, Płock, Sierpc, Żuromin, Mława, Ciechanów, Pułtusk. W skład powiatu wchodzą następujące gminy: Miasto Płońsk, Miasto Raciąż, Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Miasto i Gmina Nowe Miasto, Miasto i Gmina Sochocin oraz Gmina Baboszewo, Gmina Dzierzążnia, Gmina Joniec, Gmina Naruszewo, Gmina Płońsk, Gmina Raciąż, Gmina Załuski. Powiat obejmuje Wysoczyznę Płońską i Równinę Raciąską. Podstawę gospodarki stanowi rolnictwo, wraz z przemysłem rolno-spożywczym. Powiat Płoński posiada wiele atrybutów sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, m.in. przemysł krajowy i zagraniczny (skoncentrowany głównie w stolicy powiatu), obsługę celną i finansową, bogatą infrastrukturę społeczną w zakresie oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej, dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, korzystny układ komunikacyjny. Przez teren powiatu przebiegają drogi o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, tj. droga krajowa nr 7 (Żukowo – Warszawa – Chyżne), droga krajowa nr 10 (Płońsk – Bydgoszcz – Szczecin – Lubieszyn), droga krajowa nr 60 (Łęczyca – Kutno – Płock – Ostrów Mazowiecka) oraz droga krajowa nr 62 (Strzelno – Płock – Nowy Dwór Mazowiecki – Siemiatycze). Dzięki wykorzystaniu powyższych walorów, powiat dysponuje dużym potencjałem w zakresie dalszego intensywnego rozwoju.
Gmina miejsko-wiejska Sochocin położona jest w województwie mazowieckim w powiecie płońskim. Gmina położona jest w odległości około 70 km od Warszawy. Graniczy z gminami: Płońsk, Baboszewo, Joniec i Nowe Miasto w powiecie płońskim, Glinojeck, Ojrzeń i Sońsk w powiecie ciechanowskim. Gmina zajmuje powierzchnię 122,2 km2 obejmuje swoim zasięgiem 31 miejscowości zorganizowanych w 28 sołectw. Gminę zamieszkuje ponad 5 700 mieszkańców, a średnia gęstość zaludnienia wynosi ok 47 os/km2 (zgodnie z danymi Statystycznego Vademecum Samorządowca 2021, GUS). Siedzibą gminy jest miasto Sochocin. Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe oraz zespół szkół i przedszkoli. Atutem gminy są walory krajobrazowo - przyrodnicze. Gmina otoczona jest lasami i charakteryzuje się typowo nizinnym krajobrazem. O nizinnym usytuowaniu decyduje położenie terenu w pradolinie rzeki Wkry. Ponadto teren gminy w całości wchodzi w skład obszaru ekologicznego „ Zielone Płuca Polski ”. Przez teren gminy przebiegają szlaki komunikacyjne o znaczeniu ponad regionalnym: droga krajowa nr 50 i droga wojewódzka nr 632.
Sochocin jest to miasto w Polsce położone w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Sochocin. Miejscowość usytuowana jest w centralnej części gminy, przy drodze krajowej nr 50. Sochocin był miastem od 1385 roku do 13 stycznia 1870 roku. Miejscowość odzyskała status miasta 1 stycznia 2021. Miejscowość stanowi siedzibę władz gminy i położona jest w odległości ok. 12 km od Płońska i ok. 29 km od Ciechanowa.
Przedmiotowe działki 56/2 i 56/9 położone są w północnej części obrębu. Dojazd do działki 56/2 od zachodu drogą o nawierzchni asfaltowej – ulicą Henryka Sienkiewicza (działka drogowa nr 86). Dojazd do działki 56/9 od południa drogą o nawierzchni asfaltowej – ulicą Magazynową (działka drogowa nr 55). Najbliższe punkty handlowo-usługowe w odległości ok 150 m do 1 000 m. Obiekty oświatowe i opieki zdrowotnej oddalone o od ok 1 100 m do 1 400 m. Obiekty związane z administracyjną obsługą mieszkańców (Urząd Miasta i Gminy Sochocin, posterunek policji) położone w odległości ok 650 m – 1 100 m. W sąsiedztwie nieruchomości występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, produkcyjno-magazynowa (w tym zakłady mięsne).

Działka nr 56/2:
Działka ewidencyjna oznaczona aktualnym numerem 56/2 o powierzchni 0,4000 ha (w tym: tereny mieszkaniowe B – 0,2200 ha, inne tereny zabudowane Bi – 0,1800 ha), w kształcie czworoboku zbliżonego pokrojem do trapezu prostokątnego. Dojazd do działki od wschodu drogą o nawierzchni asfaltowej (działka drogowa nr 86, usytuowana w ciągu ulicy Henryka Sienkiewicza, będąca drogą publiczną). Działka 56/2 wspólnie zagospodarowana i ogrodzona z działkami 56/9 i 56/10 (nie będącą przedmiotem niniejszego opracowania). Działka 56/2 podzielona funkcjonalnie na część zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (usytuowanym w północnej części działki) oraz część zabudowaną obiektem piekarni (usytuowanym w południowej części działki) i blaszanym garażem o powierzchni zabudowy 37,90 m2 (w którym znajduje się agregat prądotwórczy wraz ze zbiornikiem na paliwo zasilające agregat). Oszacowaniu podlega część działki zabudowana obiektami piekarni (połączonych w funkcjonalną całość). Teren przy budynku piekarni utwardzony (utwardzenia z kostki betonowej) i ogrodzony – ogrodzenie z prefabrykatów betonowych osadzonych na słupach betonowych, bramy przesuwne stalowe (na działce 56/2 usytuowane 2 szt., jedna wzdłuż wschodniej granicy, druga wzdłuż południowej granicy działki 56/2). Na działce w części przy budynku piekarni wykonane nasadzenia ozdobne (głównie tuje). Teren działki uzbrojony w sieć elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną (sanitarną i deszczową), gazową, ponadto na działce wykonane szambo o pojemności 30 tys. litrów). W sąsiedztwie nieruchomości występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, produkcyjno-magazynowa (w tym zakłady mięsne).

Działka nr 56/9:
Działka ewidencyjna oznaczona aktualnym numerem 56/9 o powierzchni 0,0770 ha (w tym: inne tereny zabudowane Bi – 0,0352 ha, grunty rolne zabudowane Br-PsVI – 0,0418 ha), w kształcie czworoboku zbliżonego do prostokąta. Dojazd do działki od południa drogą o nawierzchni asfaltowej (działka drogowa nr 55, usytuowana w ciągu ulicy Magazynowej, będącej drogą publiczną). Działka 56/9 wspólnie zagospodarowana i ogrodzona z działkami 56/2 i 56/10 (nie będącą przedmiotem niniejszego opracowania). Na działce zgodnie z mapą ewidencyjną usytuowany fragment obiektu piekarni o powierzchni ok 30 m2. Teren przy budynku piekarni utwardzony (utwardzenia z kostki betonowej) i ogrodzony – ogrodzenie z prefabrykatów betonowych osadzonych na słupach betonowych, brama przesuwna stalowa (1 szt. usytuowana wzdłuż południowej granicy działki 56/9). Na działce wykonane nasadzenia ozdobne (głównie tuje). Teren w rejonie działki uzbrojony w sieć elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną (sanitarną i deszczową), gazową. W sąsiedztwie nieruchomości występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, produkcyjno-magazynowa (w tym zakłady mięsne).

Budynek piekarni jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt zróżnicowany wiekowo (pierwsze etapy zrealizowano w latach 90-tych XX wieku, a następnie sukcesywnie rozbudowywano obiekt). Budynek o zróżnicowanej konstrukcji , tj. w części murowany, w części o konstrukcji stalowej.
Fundamenty żelbetowe, ściany części murowanej zewnętrzne warstwowe (cegła cementowo-wapienna
– pustka powietrzna – bloczek gazobetonowy), wewnętrzne murowane z cegły pełnej oraz bloczków
gazobetonowych, w pozostałej części ściany o konstrukcji stalowej pokryte płytami warstwowymi.
Strop w części ze wzmocnionych prefabrykowanych żelbetowych płyt kanałowych oraz w części o
konstrukcji żelbetowej, w części stropodach z płyt warstwowych. Dach w części dwuspadowy o
konstrukcji drewnianej kryty blachą, w części o konstrukcji stalowej (z profili zamkniętych – rur
prostokątnych), kryty płytą warstwową. Rynny i rury spustowe PCV. Stolarka okienna PCV, drzwi
wejściowe w części wzmocnione, w części PCV na profilach aluminiowych. Drzwi wewnętrzne w
części drewniane, w części płycinowe i PCV. W części otworów drzwiowych i okiennych
zamontowane rolety antywłamaniowe. Elewacja otynkowana. Budynek piekarni wyposażony w
instalację elektryczną, wodociągową (z.w. zasilana z sieci gminnej, c.w. podgrzewana z piecyków
gazowych), kanalizacyjną (z odprowadzeniem do sieci, ponadto do szamba usytuowanego na działce –
w części mieszkalnej), gazową, centralnego ogrzewania (zasilana z pieca węglowego
dwufunkcyjnego, grzejniki aluminiowe), instalacja monitoringu, w hali produkcyjnej rozprowadzona
instalacja sprężonego powietrza, w pomieszczeniach biurowych zamontowana klimatyzacja. Poniżej
przedstawiono zestawienie układu funkcjonalnego pomieszczeń znajdującego się w budynku.Powierzchnia budynku (zgodnie z pomiarem dokonanym w trakcie oględzin – pomiar wykonany w świetle wyprawionych ścian): 650,60 m2.
Zgodnie z kartoteką budynków łączna powierzchnia zabudowy 683 m2.
Elementy wykończeniowe::
1) ściany – w części tynki cementowo-wapienne, malowanie, w części gładzie gipsowe, malowanie, w części glazura, w części płyta warstwowa,
2) sufity – w części tynki cementowo-wapienne bądź malowanie, w części gładzie gipsowe, malowanie, w panele PCV z wmontowanym oświetleniem, w części płyta warstwowa
3) podłogi – terakota, w części szlichta betonowa.
W pomieszczeniach przygotowania produktów zamontowane zlewozmywaki. W pomieszczeniach sanitarnych zamontowane prysznice, umywalki, miski ustępowe w jednym w.c. z dolnopłukiem plastikowym, w drugim w.c. z dolnopłukiem kompaktowym ceramicznym.
W budynku prowadzona działalność w zakresie produkcji wyrobów piekarskich (w tym m. in. produkcja pieczywa oraz świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek). W związku z zakresem prowadzonej działalności obiekt wyposażony m.in. w piece piekarskie (3 szt.), komorę garowniczą, chłodnie itp.

Dodatkowo w ofercie znajduje się garaż z  agregatem prądotwórczym zabezpieczającym produkcję na wypadek braku dostaw prądu sieciowego.
Garaż blaszany o konstrukcji stalowej. Ściany i dach pokryte w części płytą warstwowa, w części blachą trapezową, na podłożu beton. W garażu usytuowany agregat prądotwórczy wraz ze zbiornikiem na paliwo, zasilające obiekty usytuowane na nieruchomości. Powierzchnia zabudowy garażu  37,90 m2.

"UWAGA! Do opisu nieruchomości wykorzystano fragmenty operatu szacunkowego sporządzonego na potrzeby sprzedaży nieruchomości przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego (uprawnienia nr 5692)"

CENA OFERTOWA zgodna z wyceną wykonana na potrzeby sprzedaży! - Możliwość rozmów negocjacyjnych z właścicielem!


Zapraszam na prezentację. KONTAKT W SPRAWIE OFERTY: Artur Cegłowski 690033054, 697565005 e-mail a.ceglowski@mb-nieruchomosci.pl

 
Przedstawiona oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące ofert były jak najbardziej rzetelne i możliwie kompletne. Mając jednak na uwadze, że informacje dotyczące zgłaszanych ofert często pochodzą od osób trzecich, nie zawsze możliwa jest ich weryfikacja. W związku z powyższym MB-Nieruchomości nie ponosi odpowiedzialności za ich zgodność ze stanem faktycznym i kompletność.
 

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły

Symbol oferty MBN-BS-1183
Powierzchnia 650,60 m²
Powierzchnia działki 2 570 m²
Rodzaj obiektu zaklad_produkcyjny
Standard
Opłaty w czynszu administracja, fundusz remontowy, monitoring, ochrona, ogrzewanie, prąd, sprzątanie, woda, wywóz śmieci, zużycie energii elektrycznej
Stan prawny INNA
Rok budowy 1990
Gaz jest
Woda ciepła - miejska
Dojazd asfalt
Otoczenie zakład produkcyjny
Ogrzewanie piec dwufunkcyjny
Alarm tak
Możliwość parkowania tak
Własny parking tak
Podłogi inne
Prąd jest
Kanalizacja miejska
vir_oferta_iloscmiejscparking 25
Klimatyzacja tak
Pow. całk. budynku 650,00

Pomieszczenia

Liczba pomieszczeń biurowych 2
Powierzchnia pomieszczeń biurowych od 26,90 m2
Liczba pomieszczeń magazynowych 11
Powierzchnia pomieszczeń magazynowych 516,90 m2
Liczba pomieszczeń socjalnych 2
Powierzchnia pomieszczeń socjalnych 15,90 m2
Liczba pomieszczeń sanitarnych 2
Powierzchnia pomieszczeń sanitarnych 7,70 m2

Dane:

PLN
%

Wynik:

PLN
pierwsza rata
ostatnia rata
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
PLN
PLN

PLN

Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem